Parliamentary Affairs Department

अधिनियम व अध्यादेश

अधिनियम क्र. अधिनियम वर्ष शीर्षक डाउनलोड / बघा आकार
२०१७ महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे भत्ते नियम,१९८७ (दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत सुधारित) (इंग्रजी ) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.08 MB
२०१७ महाराष्ट्र विधान परिषद सभापती व उपसभापती आणि महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) भत्ते नियम,१९८७ (दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत सुधारित) (इंग्रजी ) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.11 MB
XLVII १९५६ महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापती व उपसभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम,१९५६(दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ पर्यंत सुधारित (इंग्रजी ) ) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.61 MB
LVII २०१८ महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते याबाबत अधिनियम, १९५६ (२०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५७ द्वारे सुधारणा) (मराठी ) application/pdfडाउनलोड / बघा 131.35 KB
I 1977 महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृतिवेतन अधिनियम, 1976 (दिनांक 6 जुलै, 2018 पर्यंत सुधारीत) (इंग्रजी) application/pdfडाउनलोड / बघा 6.19 MB
XLIX 1956 महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, 1956 (दिनांक 11 सप्टेंबर, 2018 पर्यंत सुधारीत) (इंग्रजी) application/pdfडाउनलोड / बघा 7.11 MB
XLVIII 1956 महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, 1956 (दिनांक 6 जुलै, 2018 पर्यंत सुधारीत) (इंग्रजी) application/pdfडाउनलोड / बघा 6.03 MB
application/pdf 313.09 KB

Pages