Parliamentary Affairs Department

अधिनियम व अध्यादेश

अधिनियम क्र. अधिनियम वर्ष शीर्षक डाउनलोड / बघा आकार
XLVIII १९५६ महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम application/pdfडाउनलोड / बघा 1.51 MB
XXX २००५ २००५ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 694.49 KB
XVIII २००९ २००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.06 MB
XXXII २०१० २०१० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.66 MB
XI २०१३ २०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 977.47 KB
XXXII २०१६ २०१६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.1 MB
XVII २०१७ २०१७ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 809.67 KB
LVI २०१७ महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य (निरर्हता दुर करणे) अधिनियम,१९५६ ( २०१७ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५६ द्वारे सुधारणा.) (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 102.77 KB
२०१७ महाराष्ट्र मंत्र्यांचे भत्ते नियम, १९७७ (दिनांक ६ जुलै, २०१८ पर्यंत सुधारित ) (इंग्रजी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.11 MB
VIII १९७८ महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम,१९७८ (दिनांक ३१ जुलै २०१७ पर्यंत सुधारित) (इंग्रजी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.42 MB

Pages