Parliamentary Affairs Department

अधिनियम व अध्यादेश

अधिनियम क्र. अधिनियम वर्ष शीर्षक डाउनलोड / बघा आकार
XI २०१३ २०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 977.47 KB
LII १९५६ महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य (निरर्हता दुर करणे) अधिनियम (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.72 MB
XLIX १९५६ महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते याबाबत अधिनियम (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 301.57 KB
XXX २००५ २००५ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 866.49 KB
XVIII २००७ २००७ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 426.71 KB
XX २००८ २००८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 433.43 KB
XXVI २००८ २००८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 268.59 KB
XVIII २००९ २००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.06 MB
XXXII २०१० २०१० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.66 MB
XI २०१३ २०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 977.47 KB

Pages